•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

Мурад Моллаахмед - председател, кмет на с. Манолово

Рубие Аликова - секретар, родител

Адем Яшар -  член, родител

Мустан Мустан - член, родител

Мердан Яшар - член, родител

 

Календар

 

Контакти