•  
  •  
  •  

 

 

Училищна комисия по БДП:

Председател: Карина Азизян- учител I - IV клас

Членове: Стефан Димитров - учител общообразователен предмет в прогимназиален етап

                 Гюля Яшар - помощник на учителя

План за работата на комистията по БДП

Годишна план-програма по БДП за 2021 година

 

Календар

 

Контакти