•  
  •  
  •  

 

 

Ваканции и неучебни дни

График на учебното време за учебната 2016-2017година

Заповед №РД 09-1168/19.08.2016г. на министъра на образованието и науката за разпределение на учебното време за учебната 2016-2017година

 

Начало на учебната година – 15.09.2016г.

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

29.10.2016г. -01.11.2016г. вкл.            - есенна

24.12.2016г. -04.01.2017г. вкл.            – коледна

04.02.2016г. -08.02.2017г. вкл.            – зимна

08.04.2017г. -17.04.2017г. вкл.            - пролетна

 

  1. Неучебни дни

07.11.2016г.                – неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за президент

19.05.2017г.                – НВО в 7клас по БЕЛ

22.05.2017г.                – НВО в 7клас по математика

25.05.2017г.                – Неучебен, но присъствен ден по повод Деня  на          българската просвета и култура и на славянската писменост

 

  1. Начало на втория учебен срок – 09.02.2017г.

 

  1. Край на втория учебен срок

15.05.2017г.                – за учениците от 1-4 клас (14 учебни седмици)

15.06.2017г.                 – за учениците от 5.7клас (16 учебни седмици)

 

Календар

 

Контакти