•  
  •  
  •  

 

 

Ресурсно подпомагане

В ОУ “Г.Бенковски“ се обучава само 1 ученик със специални образователни потребности (СОП). С него работи един ресурсен учител, за подкрепа и подпомагане на обучението. Децата със СОП се обучават в масовото училище, но по план, съобразен с индивидуалните им възможности.

 

Календар

 

Контакти