•  
  •  
  •  

 

 

Училищна база

Училищна база -  състои се от една сграда на два етажа. Има 6 класни стаи, един компютърен кабинет, физкултурен салон, столова за хранене на учениците от първи до четвърти клас, учителска стая и дирекция.

 

Компютърния кабинет е оборудван с 1 сървър и 8 работни станции. На разположение на учителите са интерактивна дъска, един мултимедиен проектор и един LED проектор. В училището е изградена състема за видео наблюдение със 8 камери и запис на информацията на твърд носител.

 

Осигурен е пропускванетелен режим за посетителите.

 

Календар

 

Контакти