•  
  •  
  •  

 

 

Прием в първи клас

  1. Срокове за подаване на документи
  2. Необходими документи
  • Заявление за записване (по образец)
  • Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас (оригинал)
  • Копие на удостоверение за раждане на детето
  1. Критерии
  • Родителите да са жители на село Манолово
  • Родителите да живеят в село Манолово
 

Календар

 

Контакти