•  
  •  
  •  

 

 

Графици

График за консултации на родители, ученици и водене на ЗУД

Име и фамилия на учителя

Място на провеждане

Ден на провеждане

Час на провеждане

1

Мария Елкина

Класната стая на         1-2клас

Сряда

14,00-14,45

2

Стефка Атанасова

Класната стая на         3-4клас

Понеделник

14,30-15,15

3

Надежда Генева

Класната стая на         5клас

Понеделник

15,50-16,35

4

Веселина Атанасова

Класната стая на         6-7клас

Понеделник

15,50-16,35

 

График за провеждане на консултации по учебни предмети с учениците

Име и фамилия на учителя

Учебен предмет

Място на провеждане

Ден на провеждане

Час на провеждане

1

Мария Елкина

НУП

Класната стая на         1-2клас

Сряда

13,00-13,45

2

Стефка Атанасова

НУП

Класната стая на         3-4клас

Понеделник

13,30-14,15

3

Надежда Генева

БЕЛ, история

Класната стая на         5клас

Понеделник

15,00-15,45

4

Иванка Каракоева

Математика, инф.технологии

Компютърен кабинет

Сряда

14,00-14,45

5

Веселина Атанасова

География, физика, химия

Класната стая на         6-7клас

Понеделник

15,00-15,45

6

Дона Николова

Английски език

Компютърен кабинет

Вторник

14,00-14,45

 

 

Календар

 

Контакти