•  
  •  
  •  

 

 

Педагогически колектив

Даниела Иванова – директор

 

Учители – начален етап

Евгениея Димитрова Нанева - учител начален етап на основното образование ( I-IVклас)

Елена Цветкова Начева - учител начален етап на основното образование ( I-IVклас)

Карина Азизян - учител начален етап на основното оброзование ( I-IVклас)

 

Учители – прогимназиален етап

Надежда Колева Генева - старши учител общообразователен предмет

Стефан Славов Димитров- учител общообразователен предмет

Маргарита Колева Ангелова - учител общообразователен предмет

Веселина Иванова Атанасова - старши учител общообразователен предмет

 

Учители в ЦОУД

Мария Костова Николова - учител в ЦОУД в начален етап

 

Календар

 

Контакти