•  
  •  
  •  

 

 

Национално външно оценяване

Национално външно оценяване в IV и VII клас за учебната 2016/2017 година

Заповед №РД09-1167/19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас през учебната 2016-2017 година

 

ІV клас

Дата

Математика

10 май 2017г. /сряда/

Български език и литература

12 май 2017г. /петък/

Човекът и природата

15 май 2017г. /понеделник/ 

Човекът и обществото

16 май 2017г. /вторник/ 

 

 

VІІ клас

 

Български език и литература

19 май 2017г. /петък/

Математика

22 май 2017г. /понеделник/

Чужди езици

29 май 2017г. /понеделник

 

Календар

 

Контакти