•  
  •  
  •  

 

 

Групи:

1. "Народно творчество" - ръководител Евгения Нанева

2. "Театрално студио" - ръководител Стефка Атанасова

3. "Преодоляване на образователни дефицити по Български език" - ръководител Надежда Генева

4. "Преодоляване на образователни дефицити по Математика" - ръководител Иванка Каракоева - Тодорова

 

Календар

 

Контакти