•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

   В село Манолово(Борисово) за първи път се открива училище през 1891г. в къщата на Никола Славчев, с учител Стоян Иванов от с.Милци, Карловско.По късно през 1903г. училището е преместено в сградата на старата община.

   През 1896г. е поктроена първата училищна сграда, а през1925г. е построена сградата на народно училище “Георги Бенковски” с.Манолово, в която се учат децата и сега.

   На 11 август 1975г. започва надстрояването на втория етаж на училището, застроени са и вътрешните санитарни възли.

   През учебната 1989 - 1990г. училището е преобразувано в основно.

   2006г. – поставена е алуминиева дограма на втория етаж и е направен основен ремонт на покрива на училището.

   3013-2014г. – поставени са алуминиеви врати на стаите на първия етаж и на част ат втория.

 

Хронология на имената на главните учители / директори на училището:

   Първият директор(главен учител) на училището, за който имаме документални сведения, е Койо Коев от с.Манолово за периода от 1925г. до 1936г.

   По години директори(главни учители) на училището са били:

1937г. – 1944г- - Иван Димитров от с.Манолово;

1945г. – 1948г- - Теньо Григоров от с.Долно Сахране, общ.Павел баня;

1949г. – 1950г. –Донка Божикова от с.Свежен, общ.Карлово;

1951г. – 1957г. – Атанас Божков от с.Манолово;

1958г. – 1960г. – Акиф Мусов от с.Манолово;

1961г. – 1970г. – Пенка Михалева от с.Търничени, общ.Павел баня;

1971г. -  1971г. – Стойо Трифонов от гр.Калофер;

1972г. – 1974г. – Иванка Делиганева от с.Търничени, общ.Павел баня;

1975г. – 1981г. – Атанас Божков от с.Манолово;

1982г. – 1983г. – Диляна Ангелова от с.Манолово;

1984г. – 1985г. – Иван Козарев от с.Търничени, общ.Павел баня;

1986г. – 1988г. – Диляна Ангелова от с.Манолово;

Директори:

1989г. – 1999г. – Георги Сурчев от гр.Казанлък;

1999г. - .......... – Величка Власакиева от с.Манолово.

   Учители, оставели дълбоки спомени у маноловци са:

Мария Джананова от с.Габарево(работела в училището през1898-1899г.),

Невена Коева (работила в училището от 1925г. до 1936г.)

Тянка Неделчева(работела в училището от 1937г. до1944г.)

 

Имена на ученици, завършили ОУ“Г.Бенковски“ и изявили се в професионална област по-късно:

   учители – Лалка Минкова, Елена Бацева, Момка Михалева, Анифе Ходжа;

   лекари – Васил Димитров(кардиолог), проф.д-р Петър Димитров(работил в Швейцария);

   инженери – Георги Димитров Георгиев, Любомир Могилски, Александър Стефанов, Михаил Захариев Михалев, Илия Цветанов Мицов, Цвятко Захариев Цвятков, Кемал Акиф Мусов(ел.инженер);

   д-р на биологическите науки Десислава Невенова Яхова-Арнаудова;

   летец - Кръстьо Недков Кръстев;

    икономист Кязим Яхов;

   военни – Ненко Иванов, Стоян Радевски.

   В училището е учил и настоящият кмет на община Павел баняот 2003г. до момента) -  Станимир Радевски, който езавършил НСА – София и Висш институт за подготовка на офицери.

   Летописна книга в училището се води от 1974г.В нея се описват събития от живота на училището – чествания на бележити дати, мероприятия провеждани по плана на училището.

 

Календар

 

Контакти